• دانشکده علوم پایه
 • دانشکده کشاورزی
 • دانشکده شیمی
 • دانشکده فنی و مهندسی
 • دانشکده علوم انسانی
 • دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی
 • دانشکده هنر و معماری
 • دانشکده علوم ورزشی
 • دانشکده پیرا دامپزشکی
  • داخلی (در حال بروز رسانی)
  • مستقیم (در حال بروز رسانی)
 • دانشکده فنی و مهندسی کبودراهنگ (در حال بروز رسانی)
 • دانشکده فنی و منابع طبیعی  تویسرکان(در حال بروز رسانی)
 • دانشکده مدیریت و حسابداری رزن(در حال بروز رسانی)
 • دانشکده صنایع غذایی بهار(در حال بروز رسانی)

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178
تلفن: 10-38381601-81-98+
فکس: 38380663-81-98+
       

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند