رئیس دانشگاه

دکتر یعقوب محمدی فر
تحصیلات:  دکترای تخصصی
مرتبه علمی:  استاد باستان شناسی
ایمیل:  mohamadifar@basu.ac.ir
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/mohammadifar
تلفن:  10-38381601-081
تلفن داخلي:  411
آدرس:  همدان- چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن- دانشگاه بوعلی سینا- دفترریاست و روابط عمومی دانشگاه
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178
تلفن: 10-38381601-81-98+
فکس: 38380663-81-98+
       

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند