مسؤول سمعی بصری روابط عمومی

منصور حسن الفت
تحصیلات:  دیپلم
تلفن:  9 - 38381601 - 081
تلفن داخلي:  377
آدرس:  دانشگاه بوعلی سینا - سازمان مرکزی - طبقه همکف - اتاق 18
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178
تلفن: 10-38381601-81-98+
فکس: 38380663-81-98+
       

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند