مشاور رئیس و رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

دکتر احمد رضوانی مفرد
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  استادیار الهیات
ایمیل:  a.rezvanimofrad@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/rezvanimofrad/
تلفن:  38381243-81-98+
تلفن داخلي:  500
آدرس:  همدان- چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن- دانشگاه بوعلی سینا- دفترریاست و روابط عمومی دانشگاه
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178
تلفن: 10-38381601-81-98+
فکس: 38380663-81-98+
       

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند