کارشناس روابط عمومی و مسؤول دفتر مشاور رئیس و رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

بهنام نوروزی
تحصیلات:  کارشناسی
تلفن:  38381243-081
تلفن داخلي:  500
آدرس:  دانشگاه بوعلی سینا - سازمان مرکزی - طبقه دوم - اتاق 15
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178
تلفن: 10-38381601-81-98+
فکس: 38380663-81-98+
       

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند