کارشناس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

هادی ترکمنش
تحصیلات:  دیپلم
تلفن:  38381440 - 081
تلفن داخلي:  346
آدرس:  همدان – دانشگاه بوعلي سينا - مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178
تلفن: 10-38381601-81-98+
فکس: 38380663-81-98+
       

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند