مدير امور حقوقي و مشاور رئيس دانشگاه بوعلی سینا

دکتر سید یونس نورانی مقدم
تحصیلات:  دکتری حقوق
مرتبه علمی:  استادیار
ایمیل:  nooreadl@yahoo.com
تلفن:  081-38380891
آدرس:  همدان، دانشگاه بوعلی ، سازمان مرکزی، دفتر حقوقی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178
تلفن: 10-38381601-81-98+
فکس: 38380663-81-98+
       

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند