کارگزینی

به اطلاع کاربران محترم می‌رساند جهت ورود به سامانه کارگزینی به نکات زیر توجه کنید:
  • جهت ورود به سامانه کارگزینی از داخل شبکه دانشگاه ابتدا VPN را قطع کنید
  • جهت ورود به سامانه کارگزینی خارج از شبکه دانشگاه ابتدا به VPN خارج از دانشگاه متصل شوید سپس وارد سامانه شوید
  • لینک ورود به سامانه احکام کارگزینی: https://office.basu.ac.ir
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178
تلفن: 10-38381601-81-98+
فکس: 38380663-81-98+
       

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند